School en relaties

Uw kind zit een groot deel van zijn tijd op school. U wilt graag dat het goed gaat op school. Maar misschien merkt u dat uw kind liever niet meer naar school gaat. Of merkt u dat uw kind gepest wordt, of zelf pest. Of bevindt u zich in een moeilijke situatie zoals echtscheiding of ziekte en u wilt graag weten hoe u uw kind het beste daarin begeleidt.

Als je dit als kind leest mag je ook bellen als je dat wilt 088 8884888.

Maatschappelijk werk op school
Soms is het fijn als iemand u weer even op weg helpt. Daar hoeft u geen moeilijke weg voor te bewandelen. Want regelmatig zijn maatschappelijk werkers aanwezig op scholen. Zij helpen ouders, leerkrachten en kinderen met het oplossen van problemen.

Actief meedenken
De schoolmaatschappelijk werkers van Relatiecentrum denken actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis. Om u te helpen zodat het weer goed gaat met uw kind op school. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met kinderen, ouders en leerkrachten. Deze gesprekken vinden plaats op school in de thuissituatie of bij ons op locatie.

Wilt u weten of wij ook op de school van uw kind(eren) komen, informeer dan op school of neem contact op met Relatiecentrum. Bel 088 8884888

Pesten
Pesten is iemand herhaaldelijk en over een langere periode zo behandelen dat hij of zij er ernstig onder lijdt. Dat kan gaan van sarcastische, ondermijnende opmerkingen tot geweld, uitsluiting en afpersing. Pesten kan mensen die gepest worden tot wanhoop drijven. Pesten kan overal voorkomen: op het schoolplein, op de werkvloer en ook in het verzorgingshuis. In de afgelopen jaren is er ook aandacht gekomen voor pesten via internet. Dit wordt cyberpesten genoemd. Cyberpesten gebeurd vaak via sociale media, zoals Facebook of Twitter.

Oorzaken van pesten
concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustratie af te reageren. De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. Dan probeert hij of zij de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten. Als een kind pest, kan er mogelijk sprake zijn van een gebrek aan warmte en geborgenheid in het gezin, of dat in het gezin agressief gedrag wordt toegestaan. Groepsgedrag kan een rol spelen: de ‘leiders’ van een groep moedigen de anderen aan om de ‘underdog’ te pesten.

Gevolgen van pesten
Pesten kan iemand diep ongelukkig maken. Pesten kan de ontwikkeling van een kind dat gepest wordt negatief beïnvloeden.
Psychische klachten bij kinderen of volwassenen die gepest worden, zijn bijvoorbeeld:

– onzekerheid en gevoel van minderwaardigheid
– eenzaamheid
– angst om naar school of werk te gaan
– verminderde school- of werkprestaties
– paniek en straatvrees
– bang om nieuwe contacten aan te gaan
– ziekteverzuim (met naar schatting tot 50%)
– gedragsstoornissen
– slapeloosheid
– overspannenheid en burn-out
– depressie
– suïcide (zelfdoding)

Hulp bij pesten
Als je gepest wordt is het niet gemakkelijk hierover te praten. Het is ook moeilijk om toe te zien als een dierbare gepest wordt, een kind, partner of ouder – maar ook als deze zelf pest. Neem gerust contact op met Relatiecentrum. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie.

U kunt bellen, 088 8884888 of mailen naar pesten@relatiecentrum.nl

Mediation
Mediation is gericht op het bereiken van overeenstemming tussen beide partijen.
Niet de tegengestelde standpunten, maar het gemeenschappelijk belang staat voorop.
Relaties tussen leerlingen onderling (pesten) of tussen leerkracht en/of leerling vallen ook hieronder.