Behandelaanbod

Ruzie tussen ouder en kind
Kinderen opvoeden kan erg stimulerend, uitdagend en plezierig zijn, maar soms ook veeleisend, frustrerend en uitputtend. Het is normaal dat kinderen zich soms verzetten tegen de aanwijzingen van ouders. Maar als er dagelijks sprake is van terugkerende conflicten, kan de ontwikkeling van kinderen bedreigd of geblokkeerd worden. Er wordt steeds meer duidelijk dat veel opvoedingsproblemen eigenlijk relatieproblemen zijn tussen ouders en kind. Ouders en kind kunnen elkaar emotioneel niet meer, of onvoldoende, bereiken. In veel gevallen verloopt de communicatie over en weer verstoord. Er wordt bijvoorbeeld veel gescholden, geschreeuwd, slecht naar elkaar geluisterd en er is weinig aandacht voor en interesse in elkaar.

Machteloos
Een verstoorde ouder-kindrelatie geeft zowel bij de ouder als het kind een groot gevoel van machteloosheid. Deze machteloosheid leidt tot stress, onzekerheid en twijfel. Gevolgen voor het kind kunnen zijn dat het kind geen goed zelfbeeld ontwikkeld. Het kind kan angstig zijn, stress, depressie en eenzaamheid ervaren. De psychische problemen die het kind ervaart, kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, hyperventilatie, maar ook in gedragsproblemen.

Aanpak van Relatiecentrum
Omdat problemen tussen ouders en kinderen vaak ook met veel verschillende dingen te maken hebben, zoals problemen van het kind, problemen van een ouder en allerlei de omstandigheden, kan de behandeling erg verschillend zijn. We kijken altijd naar het geheel en wat daarin als eerste aandacht verdient en maken daarvoor een aanbod op maat.

Neem contact met ons op voor een advies op maat 088 8884888