Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee van Relatiecentrum.

Kenmerkend van een coaching traject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coaching traject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Wat is coaching?
Tijdens een coaching sessie tussen een coach en een cliënt ondersteunt en stimuleert de coach van Relatiecentrum de cliënt om:

– Zichzelf te ontwikkelen
– Inzicht in zichzelf krijgen
– Haalbare doelen, dromen en wensen te realiseren
– Persoonlijke effectiviteit in zowel het privé leven als op het werk te verhogen
– Meer plezier in het leven te hebben

Wat doet de coach voor jou tijdens een coaching sessie?
Coaching betekent onder andere dat de coach er helemaal en alleen voor jou is. De coach:

– Luistert oprecht naar je
– Luistert in alle openheid naar je
– Luistert zonder je ooit te veroordelen
– Helpt jou om uit te zoeken wat je werkelijk in je leven wil
– Helpt jou om de dingen uit je leven op een rijtje te zetten

Wat wil de cliënt van de coach?
Welke redenen zijn er te bedenken dat mensen contact opnemen met een levenscoach? Wat wil de cliënt precies van de coach tijdens de coaching sessies? Wat wil de cliënt bereiken? Welke resultaten willen cliënten behalen na het doen van een aantal coaching sessies? Te denken valt aan:

– Inzicht in het eigen gedrag
– Inzicht krijgen van het eigen motivatie gedrag
– Gedragsverandering
– Angsten overwinnen
– Onzekerheid overwinnen
– Innerlijke conflicten oplossen
– Psychische klachten verminderen
– Balans vinden tussen werk en privé
– Gelukkiger leven
– Succesvoller leven
– Rijker leven
– Steuntje in de rug
– Verandering doorvoeren in het leven

Is coaching therapie?
Coaching is geen (psycho) therapie. Met coaching wordt er op geen enkele manier in het verleden van de cliënt gegraven. Omdat coaching geen therapie is, is een sessie met een coach voor mensen met trauma´s, opgelopen uit het verleden, geen optie. Voor hen is therapie de juiste optie.

Coaching: veel vragen stellen die tot nadenken aanzet
Tijdens de coaching sessies zal de coach de cliënt veel vragen stellen. Het zijn vragen die de cliënt aan het denken zetten. Door de gestelde vragen van de coach zal de cliënt moeten gaan nadenken over zijn (haar) eigen leven. Het doel van de gestelde vragen van de coach aan de cliënt is dat de antwoorden van de cliënt inzichten geven in het leven van de cliënt zelf.

Coaching in het tempo van de cliënt
Een coaching sessie is een unieke sessie. Geen enkele sessie tussen een coach en een cliënt lijkt op elkaar. Om vorderingen te kunnen maken, zal de coach altijd het tempo van de cliënt aannemen. Door de gestelde vragen van de coach moet de cliënt gaan nadenken over zijn (haar) leven. Zodra er nieuwe inzichten zijn ontstaan bij de cliënt zal de coach het coaching proces stap voor stap verder laten ontwikkelen.